Wystawa 2018

Dziecięca otwartość na świat jest czymś urzekającym. Dlatego po raz drugi zapraszam na przegląd twórczości dziecięcej. Wystawa Flora i Fauna jest prezentacją ponad 90 prac: szkiców, map myśli, kolaży, malarstwa plakatowego i akrylowego. To efekt doświadczeń i wyobraźni małych artystów, którzy przez pół roku spotykali się na zajęciach w różnych pracowniach artystycznych na terenie naszego miasta, Mińska Mazowieckiego.

Dzieci są mistrzami kreacji – mają głęboką intuicję, instynkt, naturalną umiejętność tworzenia sztuki. Z drugiej strony sztuką dla prowadzącego jest stworzenie takich warunków, aby pomóc dzieciom zaufać swym umiejętnościom i w ten sposób wydobyć z nich twórczy potencjał.

Metodologia arteterapii, którą stosuję już 8 lat, zakłada, że sztuka jest środkiem, a nie celem. W zajęciach nie chodzi tylko o stworzenie „ładnego obrazka”. Organizując przegląd prac twórczości dziecięcej pragnę, aby przedstawione prace ożywiły naszą społeczność, aby sztuka tworzona przez dzieci mobilizowała osoby, które ją oglądają, do kolekcjonowania myśli, emocji i doświadczeń. Chodzi o to, aby przestrzeń wystawowa była miejscem, gdzie artysta i widz są partnerami i wzajemnie się uzupełniają.

Praca z dziećmi, to często balansowanie pomiędzy animacją kultury a edukacją kulturalną. Uczę dzieci konkretnych umiejętności, ale nie mniej ważne jest tworzenie okazji do budowania relacji w grupie i wypowiedzenia własnego zdania. W ten sposób sztuka staje się narzędziem kształtowania postaw i przygotowania do aktywnego udziału w życiu społecznym.