Ewa Zychowicz

Zabawa z dziećmi to poważna sprawa. Czas projektowania warsztatów jest dla mnie tak samo ważny, jak moment spotkania z ich uczestnikami. Często przypominam sobie wtedy, jak ja lubiłam spędzać czas w dzieciństwie. Proste zabawy jak skakanie w gumę, wyliczanki i wierszyki. Proste, ale z fantazją. Było radośnie i wesoło. Ta część dziecka we mnie, którą pamiętam i pielęgnuję, pomaga mi w pracy.

We wrześniu 2012 roku uzyskałam tytuł magistra sztuki. Kończąc studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, miałam już duże doświadczenie w prowadzeniu warsztatów. Realizowałam pomysły w Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Brałam udział w projektach Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” w Warszawie. Przez długi czas prowadziłam też autorskie warsztaty w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim.

Pracownię DO GÓRY NOGAMI założyłam w 2013 roku.

Wykorzystuję w niej techniki arteterapeutyczne. Inspiruje mnie podejście, które skupia się na procesie twórczym, a nie na końcowym efekcie pracy. Techniki arteterapeutyczne dają mi możliwość rozmowy z dziećmi poprzez sztukę. Pozwalają zobaczyć radości, ale i trudne przeżycia, o których nie umieją powiedzieć wprost. Prace plastyczne stają się doskonałym narzędziem do rozpoznawania i nazywania naszych emocji.

Równie ważne, co prowadzenie zajęć, jest dla mnie rozwijanie moich umiejętności.

Dlatego często biorę udział w szkoleniach i warsztatach. Przełomowym momentem były dla mnie zajęcia prowadzone przez Janusza Byszewskiego i Marię Parczewską z Laboratorium Edukacji Twórczej. Nauczyli mnie, że warsztat zawsze tworzą ludzie, ich gotowość do wspólnego działania.

Wykształcenie

2010 - 2012 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Wydział Nauk Pedagogicznych, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, specjalizacja: arteterapia, tytuł: magister sztuki. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni intermediów pod kierownictwem Wiesława Karolaka, temat: Metapoznanie skonfrontowanie się z samym sobą.

2007 - 2010 - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Wydział Nauk Pedagogicznych, kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, specjalizacja: arteterapia, studia licencjackie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni Wiesława Bieńkuńskiego, temat: Grafika warsztatowa a druk cyfrowy. Wpływ nowoczesnych mediów na techniki tradycyjne druku wklęsłego.

Doświadczenie

2013 Fundacja Edukacji Artystycznej, Mińsk Mazowiecki

Autorski projekt edukacyjno – artystyczny: Poczuj co czujesz, skierowany do dzieci i rodziców w oparciu o zmysły – warsztaty ceramiczne.

2013 Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę, Warszawa

Udział w projekcie Bajkowanie – zrób to sam. http://bajkowanie.blogspot.com/

2012 Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II, Mińsk Mazowiecki

Realizacja projektu DO IT! Prowadzenie cyklu warsztatów z młodzieżą gimnazjalną na temat samorozwoju i kształtowania własnej tożsamości.

2010 – 2012 Miejski Dom Kultury, Mińsk Mazowiecki

Realizacja autorskich warsztatów arteterapeutycznych

2011 Szpital Psychiatryczny Tworki, Pruszków.

Prowadzenie zajęć arteterapeutycznych z pacjentami szpitala.

2011 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem „Nie z tej bajki”

Warszawa, Współpraca w realizacji projektu „Popatrz, dotknij, posłuchaj, poczuj – do integracji przez sztukę.

2011 Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa.

Koordynacja wystawy dla dzieci pod tytułem Interaktywny Plac Zabaw

2011 Fundacja Atelier Foksal, Warszawa.

Pomoc w prowadzeniu zajęć artystycznych dzieci w wieku od 3 do 6 lat

2011 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka, Sokółka

Prowadzenie szereg działań warsztatowych z wykorzystaniem metod arteteraputycznych z dziećmi z upośledzeniem umysłowym.